3D COACHING BASIC

3D KOUČINGS PAMATI

Mūsu pārliecība un priekšstati bieži ir lamatas, kas ierobežo mūsu iespējas. Vienīgā apziņa, kas spējīga virzīt mūs attīstības ceļ, ir apziņa, ka iztēle ir spējīga uz visu. Un viss, kas iespējams mūsu iztēlē, iespējams arī realitātē. Iztēle ir pati galvenā, tā ir atspulgs tam, ko mēs pievelkam savā dzīvē. /Alberts Einšteins/

-Koučinga formula pēc European Coach Federation standartiem.
Мēs nespriedelēsim par cilvēka potenciālu! Mēs uzskatāmi parādīsim  no kā tas sastāv cilvēka potenciāls, kas tas ir, kas aizkavē tā 100% izmantošanu, kā arī kādi faktori  nodrošina maksimālus rezultātus ar mazāku piepūli! Un, protams, mēs demonstrēsim konkrētus soļus, kā apzināties gan sava, gan cilvēku, ar kuriem plānojiet sadarbosieties, potenciāla stiprās puses.

-Koncepcija „3D Coaching”.
Mēs apskatīsim divus dažādus koučinga izmantošanas virzienus, atkarībā no jomas, kur  plānojiet to pielietot: biznesā vai profesionālajā kočingā. Biznesa kontekstā cilvēku, kurš  pielieto koučingu, mēs sauksim par biznesmeni, bet to, kuram viņš to vada, par kolēģi. Profesionālajā koučingā cilvēku, kurš pielieto koučingu mēs sauksim par kouču, bet to, kuram viņš vada koučingu - par klientu.
Mēs esam pārliecinājušies, ka ir trīs galvenie elementi, kas maksimāli paaugstina  ekstraordināra koučinga iespējamību. Pirmais - kolēģa vai klienta attieksme pret rezultātu sasniegšanu. Otrais –  vides kvalitāte, kurā atrodas kolēģis vai klients. Trešais – biznesmeņa vai kouča personība un profesionalitātes  līmenis.

-Koučinga terminoloģija.
Koučings ir zinātne un māksla. Skaidrība un terminoloģijas saskaņotība ļauj mums padarīt to par iedarbīgu metodoloģiju uzņēmēju un kouču dzīvē.

-Koučinga principi.
Koučinga principi ir balsti, uz kuriem uzņēmējs vai koučs var paļauties dažādos sava koučinga darba mirkļos.

-Sazināšanās veidi koučingā.
Saziņas veids, kas dod rezultātu, strādājot ar vienu kolēģi vai klientu, var būt nepiemērots citiem. Mēs nodemonstrēsim Jums dažādus saziņas veidus. Sadarbībā, Jūs atšķirsiet virkni būtisku nianšu personībā, kolēģa vai klienta situācijā, lai  Jūs varētu  izvēlēties piemērotāko  saziņas veidu ar viņu.

-Iekšējā spēle.
Dažām mūsu iekšējām spēlēm ir tendence kļūt par mūsu fizisko realitāti, bet dažām nē. Kā paaugstināt kontroli pār iekšējo spēli? Trenēt kolēģi vai klientu tā, lai maksimāli ietekmētu vēlamā izpaušanos? Kā samazināt  rezultāta neizdošanās risku?
Mēs atradīsim atbildes uz šiem jautājumiem!

-Mentora atbalsts.
Pēc pirmā trīs dienu moduļa mēs neatstāsim Jūs vienus ar Jūsu dzīves realitāti. Profesionāls mentors sniegs Jums visu nepieciešamo atbalstu, lai ieviestu „3D Coaching” metodoloģiju iepriekš kontraktā saskaņoto uzdevumu risināšanā. Pēc pirmā moduļa Jums būs trīs individuālās sesijas ar kouču - mentoru.

Kopējais pirmā moduļa treniņa stundu skaits: 27
Formāts - grupa-auditorija: 24 treniņa stundas.
Formāts - supervīzijas mentors - students: trīs individuālās koučinga sesijas, kopējais laiks sākot no 3 stundām.

Design & UI Created by Digiinfo TEAM & Programming by DTWeb