Kam un Ko „3D Coaching” uzlabo biznesā?
Uzņēmumu īpašniekiem - peļņas, līderības, autoritātes, personīgās ietekmes pieaugumu! Organizāciju vadītājiem – ekstraordināru vadību, komandas efektivitātes pieaugumu! Mārketinga nodaļas vadītājiem – jaunas tirgus daļas palielināšanas stratēģijas! Reklāmas nodaļas vadītājiem – dažādu mērķauditoriju piesaistīšanas veidus! Pārdošanas nodaļas vadītājiem – kontroli, pārdošanas kvalitātes un skaita pieaugumu! Ražošanas vadītājiem – standartu paaugstināšanu, rezultatīvas sapulces! Personāla direktoriem – efektīvas metodes darbam ar personālu, iespēju vieglāk saskatīt un izvēlēties tikai atbildīgus speciālistus!
«3D Coaching» koncepcija biznesā.
Mēs dalīsimies ar piemēriem no pasaules pieredzes. Jūs varēsiet sākt ieviest „3D Coaching” koncepciju darba vietā savā kompānijā jau apmācību laikā. Piecas vadītāja kouča kompetences. Mēs parādīsim un Jūs pārbaudīsiet praksē: kāds neticams spēks piemīt piecām vadītāja, kurš pielieto koučingu savā pārvaldē, kompetencēm. Jūs varēsiet: -noteikt un virzīt komunikācijas virzienu, -redzēt attieksmi un kolēģu stilu, -izvēlēties saziņas meistarības veidu, -identificēt vides kvalitāti, -pārvaldīt atbildību, -kontrolēt progresu.
Piecpadsmit koučinga meistarības biznesā.
Izmantojot piecpadsmit koučinga meistarības biznesā, kompānijas īpašnieks nodrošina sev jaunu līderības līmeni, bet viņa vadītāji sasniedz augstākas meistarības menedžmenta līmeni.
Meistarība „Izrāda vinnējošu attieksmi pret kolēģi”.
Šī meistarība ir ‘biznesa maģija’, kuras varenība atver iepriekš ‘slēgtas durvis’ un ļauj paveikt to, kas iepriekš šķita neiespējams.
Meistarība „Veido vinnējošas attiecības ar komandu”.
Skaidrība un vienošanās, kas veicina lielāku efektivitāti attiecībās, ļauj Jūsu komandai sasniegt daudz labākus rezultātus. Jūsu rīcībā būs paņēmieni, kā risināt ļoti komplicētus uzdevumus savā komandā.
Meistarība „Veido atbalstošu biznesa vidi”.
Kvalitatīvi organizētas biznesa vides var paveikt līdz pat 90% no Jūsu darba. Jums ir iespēja saņemt lielāku atbalstu no piecām svarīgākajām biznesa vidēm savā uzņēmumā.
Meistarība „Vienojas par ...”.
Vienošanās meistarības apgūšana nozīmē, ka zināt, kas ir vienošanās, kādas tās mēdz būt un par ko vispirms ir jāvienojas savā uzņēmumā. Turklāt, pats galvenais ir prast regulāri panākt dažādas vienošanās pietiekamā apmērā un kvalitātē! Tieši to mēs apgūsim šajā programmā.
Meistarība „Ieeja nezināmajā”.
Ja Jūs kaut ko neapzināties, tas vada Jūsu rīcību. Tas pats notiek arī organizācijā. „Ieeja nezināmajā” izgaismo visus neskaidros aspektus, līdz ar to tie kļūst zināmi un vadāmi.
Meistarība „Neitralizē traucēkļus”.
Pastāv sešpadsmit šķēršļu pamatelementi, kas ierobežo kolēģu efektivitāti. Jūsu ietekmes spējas palielināšanās traucēkļu novēršanai sākas ar to apzināšanos. Izklausās vienkārši? Taču tas patiešām strādā!
Meistarība „Virza personīgo atbildību”.
Mēs iepazīstināsim ar personīgās un komandas atbildības uzņemšanās un attīstīšanas pieejām. Neapspriedīsim pašu atbildību, taču meklēsim veidus, kā padarīt atbildību par absolūtu standartu visos uzņēmuma līmeņos.
Meistarība „Ieeja risinājumu pasaulē”.
Šīs meistarības būtība ir risinājumu ģenerēšana un problēmu risināšana, nesarežģījot situāciju un neradot papildu šķēršļus
Meistarība „Ekonomē laiku un enerģiju”.
Laiks ir neatjaunojams resurss. Atbrīvošanās no darbībām, kas veltīgi patērē Jūsu laiku, ir tikai pirmais šīs meistarības solis, taču pēc tam tiek attīstīta prasme ieguldīt laiku tajās darbībās, kas dod milzīgu labumu. Meistarības pilnveidošana: kolēģu un visas komandas lietderīgās darbības koeficienta paaugstināšana.
Meistarība „Paaugstina kolēģa, nodaļas un komandas efektivitāti”.
Dalīsimies pieredzē, kā ar koučinga palīdzību var ieviest skaidrību un paaugstināt ikviena kolēģa un visas komandas efektivitāti. Šīs meistarības būtība ir kā padarīt efektivitāti izmērāmu un kā ietekmēt tās paaugstināšanas līmeni.
Meistarība „Ekstraordināra vadība”.
Cik stundas vidēji dienā Jūs vadāt katru darba dienu? Kas apliecina, ka Jūsu vadība ir ne tikai efektīva, bet efektīvāka nekā iepriekš? Mēs atradīsim un atklāsim atbildes, kas paaugstinās Jūsu vadības efektivitāti sapulcēs, darba vietās, kā arī attālinātā saskarsmē ar kolēģiem pa tālruni, Skype un citiem saziņas līdzekļiem.
Meistarība „Biznesa procesu ieviešana”.
Neproduktīvu biznesa procesu pārtraukšana, jaunu procesu izveide un ieviešana ar koučinga palīdzību rada progresu Jūsu organizācijas attīstībā.
Meistarība „Nosaka standartus, trenē iemaņas”.
Lai realizētu uzņēmuma galvenos mērķus, bieži vien darbiniekiem ir nepieciešamas jaunas iemaņas svarīgāko uzdevumu izpildei.
Meistarība „Atklāj redzējumu”.
Organizācija, kurai nav savas skaidras nākotnes vīzijas, darbojas līdzīgi kā automašīna, kas brauc pilnīgā tumsā bez gaismām, nespēj saprātīgi virzīties uz priekšu un līdz ar to arī nespēj sasniegt mērķus.
Meistarība „Peļņas palielināšana”.
Bez komentāriem – peļņa ir uzņēmējdarbības būtība!
Design & UI Created by Digiinfo TEAM & Programming by DTWeb